Weinpakete

%

Paketpreis:

36,60 €
33,00 €

Grundpreis: 7.33 €/l

%

Paketpreis:

35,60 €
32,00 €

Grundpreis: 7.11 €/l

%

Paketpreis:

30,20 €
27,00 €

Grundpreis: 6 €/l

%

Paketpreis:

56,20 €
50,00 €

Grundpreis: 11.11 €/l

%

Paketpreis:

41,80 €
37,00 €

Grundpreis: 8.22 €/l

%

Paketpreis:

71,80 €
65,00 €

Grundpreis: 7.22 €/l

Paketpreis:

41,80 €
41,80 €

Grundpreis: 9.29 €/l

Paketpreis:

40,60 €
40,60 €

Grundpreis: 9.02 €/l